Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
?eende troosteloos zijnen dood: want hoe lief ouders
unne kinderen hebben, kunnen deze moeijelijk
eseffen.
5de VERTELLING.
Als God mei ons is, dan kunnen menschen ons
reinig deren; en Zijne -wijze plannen kunnen zij
iet verhinderen. Dit ondervond ook jozef, dien
ij zeker als diep ongelukkig beklaagt. Hij was
Is slaaf bij zekeren potifah gelukkiger, dan menig
rij mensch, — omdat God hem zegende, zoodat
ij zich bemind maakte, en vele vrijheden en voor-
3gten boven anderen genoot.
Na eenigen tijd geraakte hij door ondeugd en
edrog van potifars vrouw in de gevangenis; doch
it werd juist het middel tot zijne bevrijding.
God hielp hem er toe, om daar de droomen uit
3 leggen van twee hovelingen, die ook gevangen
\ten. Een dezer, dien hij bevrijding aankondigde,
jheen daarvoor zoo dankbaar, dat hij beloofde,
en koning jozefs onschuld te doen weten, en zijne
rijheid te bewerken.
Er zijn menschen, die er weinig aan denken,
oe 't met anderen gaat, zoo zij zeiven maar geluk-
ig zijn. Zoo ging het dezen hoveling ook. Drie
xar lang vergat hij jozef. Toen