Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
4de VERTELLING.
God zelf zorgde op eene merkwaardige wijze er
toe mede, dat izaük eene vrouw nam uit zijne
maagscliap, en niet uit de Heidensche Kanaiinieien.
Hij huwde met eebecoa , bij welke hij twee zonen
kreeg, ebatf en jacob.
Door oneenigheden over het eerstgeboorteregt,
en dewijl jacob daarbij den vaderlijken zegen mag-
tig werd, was deze de stamvader geworden van
het volk, dat, naar gods beloften, boven andere
natiën bevoorregt zoude worden. Er ontstond hier-
door zulk een wrok bij esau , dat jacob , wegens on-
veiligheid deswege, moest vlugten naar zijnen oom
laban te Haran.
Hier bleef hij 21 jaren, huwde met kachel en
lea, de dochters van zijnen oom, en met hare
slavinnen bilha en zilpa, terwijl hij tevens een
deel der kudde verdiende. God zegende hem daarbij
zoo, dat hij zeer rijk werd, — en zorgde'dat hij
eindelijk naar Kanaan kon terugkeeren, en zich
met zijn' broeder verzoenen.
Abraham, izaük ep jacob, ook wel de aartsva-
ders genoemd, werden alzoo de stamvaders der
Israëlieten, dus genoemd naar jacob, die ook den
naam van iSRAëL ontving, en, even als zijn vader