Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
reld, zooals wij thans reeds ondervinden: want uit
dat volk is jezus voortgekomen, die door Zijne leer,
Zijn lijden en sterven ons zoo veel h>3il aanbragt.
Abraham zwierf in Kanaan als herdersvorst met
zijne talrijke kudden rond, zonder zicli in te laten
met de Heidensche cn afgodische bewoners van
dat land.
Hij ontving van god de belofte, dat zijn nakroost
eenmaal dat schoone en vruchtbare land in vollen
eigendom zou bezitten. Abraham geloofde dit, al
had hij geene kinderen: en eerst toen hij en zijne
vrouw sara zeer oud waren, schonk god hem
eenen zoon, izAjiK, die na hem de stamvader van
dat volk zou zijn. Om nog meer zijn vertrouwen
op Hem te vergrooten, en zijne gehoorzaamheid te
beproeven, vorderde god van abraham, dien zoon
te slagten en aan Hem op te offeren. Niemand
zou verwachten dat abraham daartoe kon besluiten.
En toch was hij volkomen bereid, aan dit bevel
te gehoorzamen. Toen hij gereed stond, om het te
doen, verhinderde god het: want die gehoorzame
bereidwilligheid was .Hem genoeg, en geen men-
schenofFer kon Hem behagen.
"Wat dunkt U, kinderen! van zulk een vast ge-
loof, en zoodanige onbepaalde gehoorzaamheid ? Zo\i-
den wij dat ook behooren na te volgen?