Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
zooveel goeds had te danken. Die afgoderij was
het gevolg van dwaling en onkunde. Men aanbad
zon, maan, sterren, enz. in plaats van den Schep-
per daarvan. Men offerde zelfs kinderen daar-
aan op, om die afgoden, zoo men meende, te
verzoenen, wanneer zij, naar men zich verbeeldde,
toornig waren. Bij die Avanbegrippen gaf men zich
over aan de gruwelijkste zonden en buitensporig-
heden.
Had god daaraan geen einde gemaakt, dan zou
het menschdom meer en meer in ellende verzon-
ken zijn. Gelukkig wist Hij ter goeder uur dat
kwaad tegen te gaan, en daaraan hebben wij het
te danken, kinderen! dat wtj nu zoo veel gelukki-
ger zijn.
In Chaldea waar de afgoderij zeer erg heerschte,
koos god abraham uit, om zich af te zonderen,
en de dienst van den eenigen god te bewaren.
Die abraham was een bijzonder braaf man, met
een onwrikbaar vertrouwen op god en een vast ge-
loof aan Hem bezield: want hij was op gods be-
vel terstond gereed om zijn vaderland te verlaten,
en als vreemdeling in Kanadn te gaan wonen.
God beloofde hem, dat hij de stamvader zou zijn
van een zeer talrijk volk, dat boven anderen door
Hem gezegend zou worden, en eenmaal tot nog
grooter zegen zou zijn voor alle volkeren der wc-