Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
spreid over Azië, waar de nakomelingen van sem
grootendeels bleven wonen. Later hebben de afstam-
melingen van jafet zich over Europa uitgebreid, en
die van cham hebben Afrika bevolkt.
Overeenkomstig gods plan ontstonden er alzoo
verschillende volken, die, in taal en zeden onder-
scheiden , toch de voorwerpen Zijner liefdezorg ble-
ven , en te zamen het geheele menschdom uitmaak-
ten , dat Hij wilde opvoeden voor eene eeuwige be-
stemming.
In 't begin waren die eerste menschen gescheiden
in familiën, waarvan de oudsten het bestuurin han-
den hadden; daarna onstonden er volkstammen en
volken. Nimrod werd, anderhalve eeuw na den
Zondvloed, de eerste koning van het rijk van Ba-
bel. Assur stichtte bijna gelijktijdig het Assyrische
rijk. En Egypte werd door menes gesticht. Dit
waren de drie eerste koningrijken der wereld, die
onder afwisselende lotgevallen bestonden, en grooten
invloed oefenden op andere, later ontstane volken.
Sde VERTELLING.
Onder die oude volken verviel men meer en
meer tot zedebederf en afgoderij, terwijl men den
eenigen waren god vergat, ofschoon men aan Hem