Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
gerust had moeten zijn. Daaruit bleek dat Iiij
weinig liefde voor zijnen vader gevoelde.
Beter toonden SKM en jafet zich. Zij waren on-
gerust in plaats van te spotten, en bewezen ook
toen nog evenzeer eerbied en belangstelling jegens
hun vader. God toonde later, dat Hem dit meer
welgevallig was, dan het gedrag en de denkwijze
van cham.
Ofschoon de ondeugd bij de nakomelingen van
koach allengs meer toenam, toch toonden zij on-
derlinge liefde, en beproefden door den torenbouw
van Bahelj om bij elkander te blijven. Dit was
gewis welgevallig aan Gon: want de liefde tot Hem
en de naasten moet de voornaamste bron onzer
deugden zijn, en ons afkeerig van het kwade ma-
ken. Minder keurde Hij dat plan goed, om bij el-
kander te tlijven. Hij verijdelde daarom dien to-
renbouw, en zorgde, dat zij zich verder over de
aarde verspreidden, opdat eindelijk de geheeleaarde
bewoond zou worden.
Wij zien hier, dat onze plannen minder gelden
dan die van god, dat Zijne magt en wijsheid bo-
ven de onze. gaat, en wij dus altijd tevreden moe-
ten zijn met Zijn Albestuur. 't "Was immers veel
beter dat men zich van elkander verwijderde, dan
digt bijeen te blijven, om gebrek te moeten lijden.
Eerst hebben de eerste menschen zich alzoo ver-
m