Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
JoHAX VAN eyk, in 1441 overleden, vond de
kunst uit om met olieverw te schilderen.
Lucas van leiden was in liet begin der zestiende
eeuw de stichter der zoogenoemde Hollandsche schil-
derschool, die zeer beroemde meesters in dit vak
heeft opgeleverd.
Voor zedelijkheid en Godsdienst waren verlich-
ting en beschaving ook zeer voordeelig, en hadden
voortdurend eenen gezegenden vooruitgang ten ge-
volge. Wij zouden u dit kunnen aanwijzen zoo ons
bestek gedoogde die geschiedenis verder te be-
schouwen. (*)
Overvloedige bewijzen hebt gij intusschen uit het
aangevoerde kunnen ontleenen, om in te zien dat
God niet alleen het Joodsche volk, maar ook de
Nederlanders heeft opgevoed tot hooger geluk. Daarbij
bleek tevens dat Hij zoowel het lot van bijzondere
personen als van geheele volken met de hoogste
wijsheid en liefde regelde.
Zelfs het schijnbaar kwade had onder Zijn wijs
bestuur de gezegendste gevolgen, en onder afwis-
selend lief en leed was Hij als Hemelvader immer
de wijze Opvoeder des menschdoms. Zien wij dat
(*) Wij hopen in een vervolg hierop deze en de alge-
meene geschiedenis verder op dezelfde wijze te behandelen.