Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
baar aan de vele kamers van rederijkers, inzon-
derheid die te Amsterdam, welke voor beschaving,
zedelijkheid en Godsdienst groot nut hebben ge-
sticht.
Vele, voor dien tijd waarlijk groote mannen strek-
ten daarvan tevens ten bewijze, als: geeut groete,
die_^e Beventer eene beroemde school stichtte, rd-
dolï AGRicoLA eu Vessel GANSFORT, welke door ge-
leerdheid en deugd uitmuntten, — en vooral de
groote DESIDERIUS ERASMUS, iu 1647 te Rotterdam
geboren, en in 1536 te Bazel overleden. Wegens
zijne uitstekende geleerdheid heeft men daar een
marmeren praalgraf, en in zijne geboortestad een
standbeeld voor hem opgerigt.
Deze en vele andere groote mannen waren de
werktuigen in Gods hand ter opvoeding der men-
schen tot meer geluk.
In de beoefening der kunsten maakte men hier
in dien tijd reeds groote vorderingen. Vele over-
blijfselen van bouwkunst en schilderkunst toonen
thans nog aan, dat men zich op groote kunstenaars
mogt beroemen. Men ziet dit aan de geschilderde
glazen in de St. Jans of groote kerk te Gouda. De
gebroeders wouter cn dirk crabbth hebben daar-
door bewezen, de kunst van op glas schilderen reeds
toen uitmuntend goed te verstaan.