Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
ten tijd honderd- en duizendvoudig te vermenigvul-
digen, zoodat men die voor geringen prijs aan ieder
kon verschaffen.
't Is ligt in te zien, dat verlichting en beschaving
daarbij onberekenbaar veel wonnen, en sedert dien
tijd beter vooruitgang maakten.
Dit was niet alleen voor Nederland het geval,
maar ook voor andere landen; want johan van
guttenberg, een knecht van laurenb ooster, ont-
vreemdde de drukgereedscbappen, bragt die kunst
naar BuiiscUand over, waar hij haar verbeterde, en
van waar zij zich naar andere oorden van ons we-
relddeel verspreidde, tot groot geluk voor de be-
schaving der menschheid in het algemeen.
Teregt draagt Nederland roem op deze uitvinding,
en heeft men de nagedachtenis van dien uitvinder
dankbaar vereeuwigd door oprigting van een stand-
beeld in zijne vaderstad. Maar bovenal moeten wij
God er voor danken, die door zulke middelen het
tijdelijk en eeuwig welzijn der Nederlanders en van
geheel het menschdom bevorderde.
425^0 VERTELLING.
Dat de wetenschappen na dien tijd nog grooter
vorderingen maakten, dit was onder anderen blijk-