Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
Duizenden vonden daardoor een ruim bestaan, en
men won met dien handel zulke schatten, dat deze
daarom de groote visscherij heette, terwijl de wal-
vischvangst de kleine visscherij Averd genoemd we-
gens de mindere voordeelen daarvan.
Ter bevordering van wetenschappen, beschaving,
zedelijkheid en Godsdienst had er in dézen tijd eene
uitvinding plaats, die niet alleen voor Nederland,
maar ook voor andere volken de zegenrijkste ge-
volgen had.
Tot dien tijd toe had men Aveinig boeken: want
zij Avaren zeer duur, omdat zij alleen Averden afge-
schreven. Voor eenen enkelen bijbel werd somtijds
meer dan duizend gulden betaald. Zij Avaren dan
nog dikAverf onleesbaar en gebrekkig geschreven.
Meestal Averd dit in de kloosters door monniken en
andere geestelijken verrigt: Avant deze alleen beza-
ten eenige geleerdheid. Overigens Avaren er zeer
velen, zelfs vorsten, die niet konden schrijven.
En geen wonder: Avant de boeken, als midde-
len om wijzer te Avorden, waren voor Aveinigen te
bekomen.
Een groot geluk Avas het derhalve, dat laürexs
jaksz. costeu, te Haarlem, in 1423 de boekdruk-
kunst uitvond. Daardoor leerde men een middel
kennen, om de boeken met geringe moeite in kor-