Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
Bolsward, Hindeloopen, Zwolle, Kampen, Deventer,
Groningen, Nijmegen en vele andere plaatsen door
koophandel zeer rijk en bloeijend.
Nog meer werden zij dat, toen zij met nog vele
andere binnen- en bnitenlandsche steden deel na-
men aan het Hanzeverbond, ter bescherming van
koophandel en zeevaart opgerigt, en zoo magtig dat
koningen er ontzag voor toonden.
Aan Gods wijs cn weldadig bestuur hadden do
Nederlanders het te danken, dat zij door dat alles
in korten tijd zoo rijk en magtig werden. Maar
ook door hunne vlijt werkten zij daartoe mede: want
hoe ijverig zij zich op alles toelegden, dit bleek
daaruit, dat de Venetianen, in die tijden in dezee-
vaart zoo hoogst beroemd, betuigden, dat de Zeeu-
wen , Hollanders en Friezen de bekwaamste en voor-
treffelijkste zeelieden waren.
41ste VERTELLING.
De welvaart, die de Nederlanders ondervonden
door koophandel, zeevaart, fabrijken en landbouw,
moedigde hen ook zeer aan om zich op kunsten,
wetenschappen en alle beschaving krachtdadig toe
te leggen.