Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
trachtte te vergoeden. Door inpoldering ontwoekerde
men aan de golven, wat maar eenigzins mogelijk was.
Groote meren, Beemster, Purmer, Schermer
en Wormer in 'Noord-Holland werden daardoor her-
schapen in heerlijke landerijen. De digtgeslijkte
Middelzee in Friesland werd aan de zee ontwoekerd,
en veranderd in het vruchtbaarste gedeelte van dit
gewest.
Door het ontstaan der Zuiderzee werd Amsterdam
allengs bloeijender, en eindelijk de grootste koop-
stad van Nederland, — en ook andere steden on-
dervonden daarbij groote voordeelen.
Door al die bedrijvigheid werd ons klein land
zoo sterk bevolkt, dat het bij al zijne groote vrucht-
baarheid en bij de vlijtigste bewerking niet in staat
was, al die inwoners te voeden. Dit gaf eenen nieu-
wen prikkel tot uitbreiding van koophandel en zee-
vaart.
De zeelieden uit Stavoren waren de eersten, die
de Sotid doorvoeren, om in de Oostzee-havens te ha-
len , wat wij noodig hadden, en te brengen 't geen
wij konden missen.
Vooral ook wegens de uitvinding van het kom-
pas was men des te beter in staat, om alle zeeën
te bevaren en vreemde gewesten te bezoeken.
Zoo werden behalve de reeds genoemde ook Bord-
recht, Wijh-hij-Buurstede, den Briel, Middelburg,