Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
konden meer ongestoord zich toeleggen op nijver-
heid en al Avat de welvaart des volks kan ver-
grooten.
Koophandel, fabrijken, landbouw en veeteelt ste-
gen allengs tot hooger bloei.
Meermalen had men nog te lijden door gewel-
dige overstroomingen: want de dijken van zeeën
en rivieren waren niet altijd bestand tegen de woede
der golven. Omstreeks het midden der dertiende
eeuw werd, door inbraak der Noordzee, het meer Flevo
in onze Zuiderzee veranderd, en dit was van groote
gevolgen voor ons land.
Treurig scheen het, dat daarbij zoo veel lands
verloren ging; doch ook uit dit kwaad wist God in
ruime mate het goede te doen voortkomen: want
daardoor wou het getal onzer zeehavens en koop-
steden aanmerkelijk aan, en Nederland werd daar-
door nog meer boven andere landen geschikt voor
zeevaart en koophandel, — de voornaamste bron-
nen onzer welvaart en magt.
Langs de Noordzee had de natuur voor ons dui-
nen opgeworpen, en nu men door den nood ge-
drongen werd, leerde men ook die Zuiderzee door
dijken en sluizen beteugelen. In het aanleggen van
waterwerken had men reeds vroeger zich moeten
oefenen, doch thans was dit nognoodiger, ook om-
dat men dat verlies van land op eene andere wijze