Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
verder af, toen hij op den grond nog teekenen van
leven gaf.
Veel bloed en tranen hebben die heillooze par-
tijschappen aan Nederland ^gaVoat.
Ook in Friesland rezen nit bijna dezelfde bron
verdeeldheden tusschen de aanzienlijken of Yeihoo-
pers en het volk of de Schieringers, die elkander op
verschillende wijzen bitter griefden. Hoezeer ook op
den naam van vrije Friezen gesteld, werden zij toch
door die tweedragt zoo onmagtig, dat zij hunne
vrijheid verloren, en onder het juk van aibrbcht
van saksen geraakten.
Zoo ondervonden de Nederlanders hoe verderfelijk
oneenigheden en oproeren meestal zijn, en de wel-
vaart des lands daardoor wordt weggenomen. Laat
ons daarvan steeds afkeerig zijn, en met ware va-
derlandsliefde ons rustig gedragen jegens de over
ons door God gestelde magten, overeenkomstig de
leer van jezus.
408te VERTELLING.
Gelukkig namen tegen het einde der vijftiende
eeuw de verdeeldheden tnsschen de aanzienlijken
en burgers voor goed een einde. De regten der
laatsten werden meer volkomen gevestigd, en zij