Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
en haren zoon, maar duurden ongeveer anderhalve
eeuw voort, tot groot nadeel voor onze volkswel-
vaart.
Ofschoon willem de overwinning op zijne moeder
behaalde, genoot hij daarvan zeer weinig vrucht:
want kort daarna werd hij krankzinnig, was onbe-
kwaam om te regeren, en moest tot aan zijn' dood
toe, dertig jaar lang, te opgesloten blijven.
Door de aanhoudende verdeeldheden steeg de haat
en woede der partijen op eene onbegrijpelijke, den
mensch onwaardige wijze.
Dit bleek bij den wreeden dood, dien men den
edelen albrecht beiling in 1424 aandeed. Onver-
diend hadden zijne vijanden hem veroordeeld om
levend hegraven te worden, dewijl hij Schoonhoven
naar hun inzien niet spoedig genoeg had ovérgege-
ven. Toen hij eene maand verlof bekwam, en tegen
aller verwachting toch getrouw woord hield in het
terugkeeren, was men ongevoelig genoeg, om in
plaats van hem genade te schenken, dat gruwelijk
vonnis te volvoeren.
Niet minder treurig bleek die woede en verbit-
tering bij den gruwelijken dood van den edelen
van schaefelaar, toen hij zich voor de zijnen opof-
ferde , en daartoe uit den toren van Barneveld
sprong. Voor die grootheid van ziel was men niet
alleen ongevoelig, maar maakte liem zelfs nog