Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
derd te zullen worden, besloten zij, hem gruwelijk
te vermoorden.
Zoo kan men ligt van kwaad tot erger vervallen,
wanneer men eenmaal op het pad der ondeugd is ge-
raakt: want tot dien moord scheen men aanvanke-
lijk niet te hebben besloten. Floeis werd evenwel het
beklagenswaardig slagtoffer zijner edele belangstel-
ling in den bloei van den burgerstand. Intusschen
bleef dit kwaad niet ongestraft. Twee der eedge-
nooten werden door het verbitterde volk op eene
verschrikkelijke wijze om het leven gebragt, — an-
deren werden op het schavot onthoofd, — en nog
anderen moesten levenslang buiten 's lands als bal-
lingen rondzwerven.
39ste VERTELLING.
Nog lang duurden de oneenigheden tusschen den
adel en het volk voort, en bij de twisten, die er
later tusschen gravin Margaretha en haren zoon
WILLEM de vijfde ontstonden, onder den naam van
Hoehsche en Kaleljaauwsche oneenigheden, bleek zulks
duidelijk. De Iloekschen, die het met de moeder
hielden, waren grootendeels adellijken, en de Ka-
lel jaauwschen volksgezinden. Daarom hielden die par-
tijschappen niet op met den dood van Margaretha