Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
de vijfde y die onpartijdig de belangen der bnrgers
voorstond, zonder bet ongenoegen der aanzienlijken
te vreezen, en in gebeel zijn bestuur toonde, een
edelaardig en verstandig man te zijn.
Hij schroomde niet, het regt voor burgers en
adellijken gelijkmatig te handhaven, en niet zelden
was hij daarbij genoodzaakt, den trotschen ddel te
vernederen, en eenigzins hard te behandelen, om
dien te betengelen in het onderdrukken des volks.
Toen de broeder van gekard van velzen we-
gens beganen moord tot doodstraf was veroordeeld,
trachtten de aanzienlijken den graaf over te ha-
len tot verhindering van dat vonnis. Hij was
daartoe niet te bewegen, en te dapper en te braaf,
om ^ch tot onregtvaardigheid in dezen te laten
vervoeren.
Hierdoor werden de edellieden zoo verbitterd te-
gen PLORis, dat zij hem spottend der keerUen God
noemden, dewijl het volk hem zoo zeer beminde en
hoogachtte. Eindelijk maakte men eene zamenzwe-
ring tegen hem, onder aanvoering van gekard van
velzen, gtjsbrecht vax amstel en herman van woer-
den. Om Avraak tegen hem te nemen, lokte men
hem buiten Utrecht, nam hem verraderliik jrevan-
' *» O
gen, en voerde hem naar Muiderslot, mi^^chiew
met het plan om hem buiten 's lands te zenden.
Toen zij vreesden, daarin door de burgers vex'hin-
8