Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
waren de adellijken dikwijls zeer naijverig en wan-,
gunstig tegen het volk.
Velen hunner waren vroeger gewoon, zich aan
het gezag der graven en andere boven hen ge-
stelden zooveel mogelijk te onttrekken, om des te
beter over anderen gewelddadig te heerschen. En
omdat zij zich zelden lieten bedwingen , schonken
die landsheeren des te meer voorregten en vrijhe-
den aan het volk, om zich hiervan te bedienen ter
beteugeling der heerschzuchtigen, als een tegen-
wigt voor hunne magt.
Hierdoor werd de nijd der aanzienlijken des te
meer opgewekt, en gedurige wangunst en oneenig-
heid tegen het volk was daarvan niet zelden het
gevolg, zoodat het maatschappelijk welzijn er door
verstoord, en beschaving en volkswelvaart tegen-
gewerkt werden.
Sommige graven lieten zich door de aanzienlijken
noodzaken, om de burgers minder te bevoordeelen,
wel eens partijdig te behandelen, en in hunne reg-
ten te benadeelen. Anderen, die meer reglvaardig
jegens allen wilden zijn, en zich niet ontzagen, het
volk te beschermen in zijne regten, haalden zich
den haat der adellijken op den hals, en hadden
daarom wel meermalen met groote onaangenaam-
heden te kampen.
Dit ondervond inzonderheid de edele graaf ploriö