Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
•nigheid, die uit het schijnbaar kwade zoo liet goede
doet voortkomen, en altijd in alles het waar ge-
luk Zijner schepselen bedoelt, met eene voor ons
onbesefbare goedheid en almagt.
38ste VERTELLINÜ.
Weldenkende aanzienlijken verheugden zich er
over, dat de vrije burgerstand zoo aanmerkelijk in
beschaving en geluk toenam, verlieten hunne kas-
teden; staakten de vorige oneenigheden, overheer-
schingen en rooverijen, en gingen vreedzaam bij
de burgers in hunne steden en dorpen wonen.
Zoo konden de onderscheiden standen, door
eenen edelen band verbonden, te zamen werken
tot vergrooting van hun volksgeluk, en do maat-
schappij ontving alzoo xiene zeer veel betere inrig-
ting dan vóór de kruistogten.
Hoogst gelukkig zou men zich gevoeld hebben,
zoo allen daartoe genegen waren geweest. Maar
er waren ook aanzienlijken, die geenszins genoegen
vonden in deze nieuwe orde van zaken. Zij kon-
den niet gedoogen, dat de burgers, voorheen hunne
lijfeigenen, zooveel invloed bekwamen, en zoo ge-
heel van hen onafhankelijk waren. Dit streed te-
gen hunne trotschheid en heerschzucht, en daarom
8