Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
112
en bij hunnen terugkeer bragten zij die oostersche
beschaving over naar het westen van ons wereld-
deel, en dus ook naar Nederland.
Zoo gaven de kruistogten aanleiding , dat kun-
sten en wetenschappen hier in korten tijd aanmer-
kelijk aanwonnen, en nijverheid en volkswelvaart
meer en meer in bloei toenamen.
Niet alleen door de kruistogten te lande, maar
inzonderheid door die, welke men ter zee deed,
werd men ook bekend met koophandel en zeevaart.
Men zag hoe sommige zeesteden daardoor rijk en
magtig werden, en niet alleen in Europesche, maar
ook in Indische waren handel dreven.
Vooral in Nederland, door zijne ligging zoo bij-
zonder geschikt daartoe, werd dat voorbeeld gretig
gevolgd, en koophandel en zeevaart ontvingen daar-
door eene uitbreiding, waardoor dat kleine land
in vervolg van tijd een der magtigste en bloeijend-
ste handelstaten van Europa werd. Zoo legden de
kruistogten den grondslag tot ontwikkeling van
Neêrlands wereldhandel.
Wie zou verwacht hebben, dat die togten, waar
bij zoo vele menschenlevens en groote schatten ver-
spild werden, zulke weldadige gevolgen zouden
hebben en zoo spoedig de welvaart en het geluk
van duizenden zouden vergrooten? Wij zien daarin
duidelijk het wijs en liefdevol bestuur der Voorzie-