Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
III
In plaats van adellijke kasteelen zag men velor-
wege steden, vlekken en dorpen verrijzen, waar
de vrije burgerstand zich vestigde om in nijverheid
en bloei steeds hooger te stijgen.
Aan het ontstaan van dien nijveren stand heeft
Nederland zoowel als geheel Europa zeer voel te
danken, en ook wij verheugen ons in dat zegenrijk
gevolg der anders zoo vruchteloos afgeloopen kruis-
togten : want thans nog is die stand de voornaam-
ste steun van welvaart bij alle beschaafde natiën.
Svste VERTELLING.
Nog in een ander opzigt waren de kruistogten
voor Nederland, en andere westelijke landen van
Europa tot grooten zegen. Van vele kunsten en
wetenschappen, die in oostersche landen reeds se-
dert lang bekend waren, wist men hier nog weinig
of niets. Men verkeerde, in vergelijking daarmede,
hier nog in eene beklagenswaardige onkunde.
Die nadeelige toestand zou nog lang hebben kun-
nen voortduren, zoo men door de kruistogten geene
heilrijke verandering daarin bekomen had. Bij liet
doorreizen der oostelijke landen, waar kunsten en
wetenschappen zoo veel hooger trap bereikt had-
den , werden de kruisvaarders ook daarmede bekend.