Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
togten mede optrekken voor hunne heeren, zoodat
zij de landerijen slechts gebrekkig konden bewer-
ken en bebouwen. Bij zoo weinig rust en gedurige
verdeeldheid kon er weinig voortgang in beschaving
en welvaart plaats hebben. Integendeel ging die
wel eens in sommige opzigten achteruit.
Dit kwaad werd gelukkig door de kruistogten
weggenomen. Om de lijfeigenen daartoe aan te moe-
digen, beloofde men hun de vrijheid, wanneer zij
aan die togten deelnamen, zoodat velen alzoo vrije
burgers werden. Vele aanzienlijken, die deze tog-
ten mede maakten , verhuurden of verkochten hunne
landerijen, waardoor deze meer in het vrije bezit
der burgers en vrije boeren geraakten, inzonderheid
zoo die heeren niet van die krijgstogten behouden
terugkeerden. En omdat de heerschzuchtigste en
woeligste adellijken nog wel het meest genegen wa-
ren om hunne dapperheid bij die kruistogten te
toonen, zoo konden de hier achterblijvenden des te
meer rust genieten, dewijl men minder tijd en ge-
legenheid had voor binnenlandsche oneenigheden
en strooptogten.
Zoo geraakte men van vele dier aanzienlijke
roovers en geweldenaars voor altijd bevrijd, en de
vrije burgerstand genoot des te meer rust en vei-
ligheid om ongestoord zich te ontwikkelen en aan be-
schaving en welvaart met lust en moed voort te werken.