Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOSt
368te VERTELLING.
In die tijden was liet maatschappelijk leven nog
geheel anders ingerigt dan thans. Er bestonden
toen grootendeels slechts twee standen, namelijk
aanzienlijken of adellijken, en lijfeigenen. De vrije
burgerstand , thans de voornaamste bron van wel-
vaart en geluk, bestond toen nog niet; — en was dit
zoo gebleven, dan zou de beschaving weinig voor-
uit gegaan zijn.
Dit is ligt in te zien, wanneer men weet in
welke betrekking de twee toen bestaande standen
tot elkander waren geplaatst. De aanzienlijken on-
derdrukten de lijfeigenen zoozeer, dat deze weinig
lust konden bezitten om ijverig voor zich zeiven te
werken, dewijl zij toch grootendeels alles aan hunne
beeren moesten afstaan. Bovendien ontbrak het
hun meestal aan tijd, dewijl zij gedurig opgeroe-
pen werden tot het verrigten van slavendiensten,
en op den eersten wenk daartoe steeds gereed
moesten zijn.
De aanzienlijken of adellijken woonden meestal
op versterkte kasteelen, voerden onderling dikwerf
krijg, en ontzagen zich somtijds niet om reizigers
en kooplieden van het hunne te berooven. De boe-
ren of lijfeigenen moesten in die oorlogen en stroop-