Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
aan de achterblijvenden overliet, kwamen er nieuwe
benden der Turken, om hun die weder te ontne-
men. Telkens was men dus weder genoodzaakt
tot nieuwe kruistogten, en beurtelings werden die
veroveringen herwonnen en verloren. In het ge-
heel zijn er zeven zulke kruistogten ondernomen,
somtijds ook ter zee, waarbij men de Mooren hielp
bevechten, die in Portugal en Spanje de MaJiomedaan-
sche leer wilden uitbreiden. Bij die gelegenheid
veroverde men ook de stad Damiate in Egypte.
Toch kon men zich in Palestina niet staande hou-
den , en tegen het einde der dertiende eeuw ge-
raakte alles weder onder de magt der Maliomeda-
nen, zoodat millioenen menschen vruchteloos hun
leven daarvoor hebben opgeofferd, zonder den bede-
vaartgangers op den duur veiligheid te kunnen
verschaffen.
Oppervlakkig geoordeeld zou men toen gewenscht
hebben dat men nimmer die kruistogten had on-
dernomen, doch later zag men in, dat zij onder
Gods wijs bestuur in vele opzigten nuttig waren
voor de beschaving en het geluk der Nederlanders
en andere volken van ons werelddeel. Dit zal ik
u in het volgende verhaal aanwijzen.