Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
Tot vergoeding voor dit smartelijk verlies,
schonk god aan adam en eva een' braven zoon,
seth genoemd, benevens nog andere kinderen-
want Hij wilde, dat de menscben spoedig zonden
vermenigvuldigen en de aarde bevolken. Daarom
liet Hij hen toen veel ouder worden dan thans.
Adam werd 930 jaar oud, en onder zijne nakome-
lingen werd METHUSALEM nog 89 jaar ouder.
Een hunner, hexoch genoemd, was zoo braaf,
dat god hem levend opnam in den hemel; maar
er waren, belaas, ook velen, die zich aan ondeugd
overgaven en zelfs god, hun' Weldoener vergaten.
Dit werd eindelijk zoo erg, dat god ben liet drei-
gen hen allen met den dood te zullen straffen, zoo
zij zich niet verbeterden: want Hij is te heilig om
het kwaad op den duur toe te laten, ook uit liefde
voor ons, dewijl het ons zoo diep rampzalig maakt.
Men spotte intusschen met die waarschuwing,
ofschoon god hun nog eene eeuw tijd van beraad
gaf, en door koach, een braaf man, eene arhe liet
bouwen, om met de zijnen, als in een vaartuig,
behouden te blijven, en de nieuwe stamouders
des menscbdoms te zijn.
1G56 Jaar na de schepping liet god nu den zond-
vloed ontstaan, waarbij alle menschen verdronken,
behalve noach met zijne drie zonen en hunne
vrouwen. Zoo toonde god regtvaardig te zijn. Al