Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
krijgstogten naar Palestina te doen, en dat land
te bevrijden van de ongeloovige en wreede Turken
of Maliomedanen. i'
PETUTJB VAN A3IIEX8, een kluizenaar, die ook als
bedevaartganger bekend was met de gruwelijke
mishandelingen, die men in Talestina had te ver-
duren, doorreisde', mede op aanraden van den Paus,
de Christenlanden van Europa, om velen te bewe-
gen tot het deelnemen aan die togten en dien oor-
log mede te voeren.
Vele duizenden uit onderscheiden landen van
Europa, van allerlei rang, stand en ouderdom,
zelfs kinderen besloten dan ook tot deze togten.
Omdat men een kruis van rood laken als onder-
scheidingsteeken op den arm droeg, zoo noemde
men die oorlogen kruistogten, en zij, die er deel
aan namen, heetten kruisvaarders.
Nadat men vele bezwaren en moeijelijkheden over-
wonnen had, en er reeds duizenden omgekomen
waren, veroverde men in 1099 onder Godfried van
bouillon de stad Jeruzalem, en stelde dezen aan tot
koning daarvan. Na zijnen dood werd hij door zij-
nen zoon opgevolgd; doch slechts tachtig jaar bleef
men daar meester: want het was gemakkelijker,
daar veroveringen te maken, dan te behouden.
Zoodra er een deel der kruisvaarders terugkeerde
cn men de bewaring der gemaakte veroveringen