Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
zeden, denk- en handelwijze te veredelen, meer
overeenkomstig hunne waarde als menschen.
34ste VERTELLING.
Ruim zes en een halve eeuw heeft de grafelijke
regering hier voortgeduurd, n. 1. van het jaar 922
tot -1581, terwijl er graven regeerden uit de vijf
stamhuizen : het Onde of IlollandscJie, het Henegouw-
sclte, het Beijersche, het Bourgondische en het Oos-
tenrijksche huis.
Uit het Hollandsche huis hebben hier zestien gra-
ven geregeerd, en in het geheel acht en twintig
graven en vier gravinnen. Dan wij willen u met
al die namen en de oorlogen, welke deze graven
gevoerd hebben, niet vermoeijen , omdat dit slechts
vervelend en weinig nuttig voor u zou zijn.
Liever zult gij de merkwaardigste voorvallen uit
dien tijd vernemen, en de gevolgen, die zij voor
de Nederlanders hadden. Daarom zal ik u daarvan
eens iets verhalen.
Toen het Christendom hier zoo geheel gevestigd
was, en meer en meer aan veler hart dierbaar
werd, kwamen eenigen op de gedachte, om uit
eerbied voor jezus naar Palestina te reizen, en er
de plaatsen te bezoeken, waar Hij zoo bitter gele-