Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Zweden kwamen opdagen, om te plunderen, te moor-
den en de Christenen vijandig te behandelen, ter-
wijl zij nog Heidenen waren en zeer onverdraag-
zaam zich betoonden omtrent andersdenkenden.
Voor alle kustlanden van westelijk Europa waren
die Noormannen gevaarlijk cn geducht. Meestal wa-
ren zij reeds weder vertrokken wanneer men leger-
benden op hen afzond. Somtijds boden zij zoo dap-
peren tegenweer, dat men geheele landstreken aan
hen ter woonplaats moest afstaan.
Misschien liet God dat toe, om de Christenen
in deze landen des te meer te overtuigen van het
voortreffelijke en heilrijke hunne.r Godsdienst en hen
daarom zoo veel te meer belang er in te doen
stellen.
Bij dat alles gevoelden de opvolgers van kauel
de Groote zich des te onmagtiger om het groote rijk
wel te besturen, en daardoor ontstond hier de re-
gering der Graven, die in hunnen naam regeerden
en zich allengs meer onafhankelijk wisten te maken.
Toen eindelijk ook het Christendom onder de
Noormannen ingang vond, staakten zij van liever-
lede die strooptogten, omdat zij leerden inzien hoe
alle menschen, kinderen zijn van denzelfden Hemel-
vader , en daarom elkander behooren lief to hebben.
Ziedaar wat die leer van jezüs vermag om den
woesten aard der Heidenen uit te roeijen en hunne