Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
wierp niet alleen de Friezen , maar tevens de Saksen,
die zoo zeer hadden geijverd tegen het Christendom.
Hij was er op bedacht, om verlichting en bescha-
ving op alle mogelijke wijzen te bevorderen en
rigtte daartoe kloosterscholen op 'terwijl hij de
geestelijken aanspoorde om de jeugd te onderrigten
in lezen, schrijven en de voornaamste waarheden
van het Evangelie. . V
Door deze en andere maatregelen wist hij het
Christendom hier geheel te vestigen en het Heiden-
dom in zijne staten uit te roeijen.
Daarmede en met het voortreiFelijk besturen van
zijn uitgestrekt rijk toonde hij een waarlijk groot
man te zijn, ver boven zijne tijdgenootén uitblin-
kende, en toegerust met uitstekende vermogens.
Zijn groot rijk bevatte Frankrijk, Buitschland, Ita-
lië, Nederland en nog andere landen. En toch wist
hij daarover met roem te regeren, en het geluk
zijner onderdanen op velerlei wijzen te bevorderen.
Na zijn' dood werd karel de Groote in 814 op-
gevolgd door zijnen zoon, keizer lodewijk, ook
de Vrome of Goedhartige bijgenaamd, en nu on-
dervond men weldra dat deze geen moed noch be-
kwaamheid bezat om dat groote rijk goed te be-
sturen. Hij was evenmin in staat, de invallen der
woeste Noormannen te beteugelen, die omstreeks
dezen tijd jaarlijksuit Benemarken, Noorwegen en