Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
33ste VERTELLING.
Dat God door edele menschen zoo het heil van
anderen weet te bevorderen naar mate van behoef-
ten, omstandigheden en tijden, dit bleek niet al-
leen aan bonifacius en andere Evangeliepredikers,
maar ook aan den FranMschen koning karel de
Groote, die omstreeks het jaar 800 regeerde, en met
regt alzoo genoemd werd.
Lang en veel had het Christendom hier met te-
genstanders te kampen, en zij, die dit het eerst be-
langstellend aannamen, werden door de Sahsers en
anderen niet zelden opgeruid om die leer te ver-
laten, tegen te werken en tot het Heidendom te-
rug te keeren.
Zoo worstelen hier beneden goed en kwaad tegen
elkander. Zoo moeten wij in deze school van voor-
bereiding voortdurend strijden tegen het laatste,
omdat God ons alzoo wil bekwamen tot ongestoorde
eeuwige zaligheid. En zouden wij flaauwmoedig in
dien strijd mogen zijn, zonder op de wijsheid en
liefde van onzen Hemelschen Opvoeder te ver-
trouwen ?
Neen, — geenszins ; want, wanneer het noodig
is, komt Hij altijd helpend on zegenend nader. Dat
deed Hij ook door karel de Groote. Deze onder-