Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
volvoeren , terng cn verkoos bij het Heidendom to
blijven.
Meermalen waren BONiFACnis en anderen in le-
vensgevaar door de Heidensche priesters, wanneer
zij de gewijde bosschen en boom en \iitroeiden.
willebrordus wcrd eenmaal door eenen priester
met eene bijl gevaarlijk gewond. Bonifacitjs is in
de nabijheid van Bokkum met nog vijftig andere
Christenen door Heidenen overvallen en jammer-
lijk vermoord.
Zoo is ondank dikwijls in deze wereld het loon
der braven; doch bij God zullen zij gewis beter
vergelding ontvangen.
Men heeft in onzen tijd regtmatige hulde bewe-
zen aan den edelen bonifacitis , en in Buitschland
nabij Gotha een gedenkteeken voor hem opgerigt,
ter zelfder plaats, waar hij de eerste Christenkerk in
Noord-Buitschland had gesticht. Christenen van ver-
schillende kerkgenootschappen toonden daai'bij hunne
erkentelijkheid aan dien edelen man, en ook door
ons moet zijne nagedachtenis dankbaar vereerd wor-
den : want zoodanige menschenvrienden zijn in Gods
hand middelen ter vergrooting van veler waar
geluk.