Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page

Tot dat doel kwamen er ook nit andere landen
Evangeliepredikers tot ons over, — mannen, die
onze liooge achting verdienen, omdat zij toonden,
zeer veel voor de Godsdienst te willen opofferen
en het geluk van anderen te bedoelen. De voor-
naamste daarvan waren willebrordus uit Ierland,
eligius en wolfran uit Frankrijk, en dokifaciüs of
wikfried uit Engeland.
Vooral de laatste, welke hier ongeveer 700 jaar
n. C. aankwam, heeft zich in dat werk zeer be-
ijvei-d, zoowel in Buitschland als hier. Ilij werd
daarom eerst door den Paus tot Aartsbisschop van
Friesland, daarna tot Primaat over Buitschland be-
noemd, en ontving wegens zijne verdiensten den
naam van bonifacius of Weldoener.
Niet overal en altijd werd het Cliristendom gre-
tig aangenomen: want de Evangeliepredikers beza-
ten somtijds zeiven geen bijbel, en de kennis van
de Godsdienst was dus over het algemeen zeer ge-
brekkig. Vele der inwoners waren verkleefd aan
de Heidensche Godsdienst, en tegenstanders van de
nieuwe leer. Dit was ook het geval met de Friesche
koningen radboud de eerste en de tweede, die het
Christendom bij hunne onderdanen niet wilden ge-
doogen. Toen een hunner door de Franken genood-
zaakt werd tot de belofte om zich te laten doopen,
trad hij, toen men die plegtigheid aan hem wilde
7 *