Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
der en gelukkiger dan andere. Ook wij hebben
daaraan ons gezegend lot te daliken, en mogen er
ons teregt over verblijden dat God die leer hier zoo
vroeg liet bekend worden. ,,
, , 32Bte VERTELLING.
Onder het verhuizen van vele volkstammen hadden
de Friezen steeds hun grondgebied behouden en zelfs
uitgebreid, zoodat het een koningrijk was gewor-
den , dat zich uitstrekte van de Schelde tot de Wezer.
De Batavieren verloren door vermenging met an-
dere volkstammen zoowel hunnen naam als hun af-
zonderlijk volksbestaan, terwijl een deel hunner
landen onder het koningrijk der Friezen geraakte.
Te Stavoren en Medemblik hadden de Friesche ko-
ningen beurtelings hun verbluf. \
Clovis was de eerste Frankische koning, die om-
streeks vijf eeuwen na jezus, de Christelijke Gods-
dienst aannam, en daarom den naam verkreeg van
Allerchristelijkste koning. Dit deed het Christen-
dom des. te meer ingang bij zijn volk vinden. En
dewijl zij er belang in leerden stellen als een ze-
gen voor het menschdom, daarom besloten zij, ook
-andere volken, vooral de bewoners van ons land,
met het Goddelijk EvangeHe bekend te maken.