Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
28.
(Werkw. § 4. II. b.)
1. Hij bleef bij wat hij gezegd had; hij dacht, dat hij de
slechte behandeling lang genoeg had gedragen, en hij hield het
(voor) beter, een einde aan de zaak te maken. 2. De ezel,
die aan een boom gebonden was, beet den jongen in den arm,
zoodat het bloed langs zijne vingers stroomde. 3. Wat zegt
gij? Heeft de meid den grooten spiegel in de voorkamer ge-
broken ? Den eersten dag brak zij een barometer, die aan den
muur hing; twee weken daarna een inktkoker, die op de tafel
stond; beste vrouw '), ik wou, dat gij eene andere meid gekozen
hadt. 4. Eenigen der leerlingen werden beknord, omdat zij ge-
vochten hadden; anderen waren niet op school gekomen, toen
het zooveel gevroren had, dat zij konden schaatsenrijden; in-
tusschea zaten (de) meesten van hen in (de) klasse, om onderwijs
te ontvangen. 5. De kinderen groeven een klein graf voor het
arme vogeltje, dat zij in het bosch gevonden hadden. 6. Hij
vocht voor de eer van zijn land, en vond den dood, dien hij
zocht, toen de veroveraar den slag had gewonnen, en toen het
volk kromp onder den geesel van den tiran. 7. Ik heb op mijn
verjaardag vele mooie geschenken gekregen; ik hebdep/ioto-
graphÏQën opgehangen in mijne kamer; mijn zusje had (zich)
achter de deur verstopt, en toen ik dacht, dat ik alles had, kwam
zij met eene horlogeketting, dien ik in lang niet gedragen had.
behandeling treatment; genoeg enough; aan of; ezel donkey; zoodat
so that; stroomen to stream; vinger finger; spiegel mirror; voorkamer
parlour; beste dear; leerling pupil; op to; schaatsenrijden to skate;
iutusschen meanwhile; onderwijs instruction, tuition; eer honour; ver-
overaar conqueror; slag battle; geesel lash; tiran tyrant; deur door;
horlogeketting watch-chain; in lang for a long time.
1) Vrouw = woman; getrouwde vrouw = wife. Een man zegt dus:
di'.ar wife, my dear, dearest one tegen zijne vrouw.