Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
opening, zoodat alles, wat aan den muur hing, heen en weer
schudde. 2. Hij verzocht mij binnen (te) komen, maar daar ik
wist, dat ik geen tijd te verliezen had, liep ik snel voort, en
kwam juist op tijd; de trein was bijna weg geweest. 3. Ik
zag niemand op [de] straat; ik heb nooit de stad zoo een-
zaam ') en verlaten gezien; twee kunstenaars zaten (pr. form)
in de schaduw der huizen, en teekenden de ruïnen der
paleizen, welke de eenige overblijfselen van vroegere groot-
heid waren. 4. Verlaten door al hare vrienden, zwierf zij in
het land, in hetwelk zij eens hare gelukkigste dagen gekend
had; niemand schudde hare (= haar bij de) hand, en hare
tranen vielen langs hare wangen, toen zij zich zoo eenzaam
zag. 5. Wij zijn gekomen om u geluk te wenschen met uwen
verjaardag; beleef hem nog dikwijls (= vele gelukkige terug-
keeringen van den dag). 6. Deze jongens hebben steenen
tegen de ruiten gegooid; als de politie had geweten, dat zij
dit gedaan hadden, zouden zij gestraft zijn [geworden],
7. Wij hebben hard geloopen, toen wij dit boek naar de
post brachten, want de lucht werd langzamerhand donker,
en de hemel') was om vijf uur geheel met wolken bedekt.
8. Zijt gij gevallen? Als gij bij mij gekomen waart, zou ik
u opgenomen hebben.
hing aan liuiig on; muur wall; heen en weer to and fro; trein train;
op in; verlaten deserted; schaduw .s/iade; ruine i'Uin; paleis paiace;
overblijfselen venxMns; vroeger former; zwerven to roam, wander; bij
by; langs down; wang cheek; gelukwenschen met to congratulate on;
verjaardag birthday; terugkeering relürn; tegen at; vensterruit wmdoto-
pane; straffen to punish; hard fast; post post(-office); lucht sky; lang-
zanierliand gradually; met wolken bedekt overcast.
1) Solitary = zonder gezelschap: lonely = alléén, verlaten.
2) Hemel = heaven, maar in den zin van uitspansel gebruikt men
heavens, sky of firmament.