Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
van de wet der zwaartekracht. 4. Hun vader zei, dat hij het
geschenk in zijn lessenaar gelegd had; hij kon niet begrijpen,
waar het kon zijn, indien het daar niet gevonden werd. 5. Hij
betaalde zijne schulden niet, en zeide, dat hij het geld liever
in het water wou gooien. Wat een dwaas mensch, vindt (=
denkt) gij [dat] niet? 6. Het leven is een droom; dit is mis-
schien waar, maar gij behoort te weten, dat wij niet moeten
droomen gedurende het leven, dat ons gegeven werd om nuttig
te zijn. 7. De hoop is de vriendelijke ster, die ons vergezelt tot
het graf; zelfs in den dood verlaat zij ons niet. 8. Toen wij het
dorp verlieten, ontmoetten wij eenige van de rijkste inwoners
der hoofdstad, die den dag op het land wenschten door te
brengen. 9. Wat zegt gij? Heb ik u deze boeken niet voor
driehonderd gulden verkocht? Wat meer is, ik heb ze u ge-
zonden, maar gij hebt ze mij nog niet betaald. 10. Ik heb
gedroomd, dat ik honderd gulden verloren had; als mijn
landsman mij niet eenig geld geleend hnd, zou ik verloren
geweest zijn. 11. De voortreffelijkste helden zijn hunne groot-
heid dikwijls verschuldigd aan de moeilijkheden, die zij te
overwinnen gehad hebben, toen zij jong waren.
noemen tocall; mXmir nature; opreclitheul sï/iceW^y ; valscliheid/a/se-
hood; ontdekker discoverer; zwaartekracht gravity; geschenk present;
lessenaar desk; liever rather; gooien to throw; dat so; droom dream;
waar true; vriendelijk kind; stei' star; vergezellen to accompany; toen
when; rijk rich; inwoner inh&tntant; op het land (bnjten) in the country;
doorbrengen to pass; landsman fellow-countryman; voortrellelijk excellent;
dikwijls often; verschuldigd zijn to owe; grootheid grealnesf; moeilijkheid
diffictdly; overwinnen to overcome.
23.
(Werkw. § 4. II. a. c.).
1. Toen ik op een zekeren morgen ontwaakte, bemerkte ik,
dat ik mijn venster had open gelaten; de wind blies door de