Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
met hooge daken zullen worden gevonden. Hoe weet gij dat?
Kunt gij niet zien, mijn vriend, dat wij hier in eene van de
armste wijken van de volkrijkste stad van ons land zijn ? 3. De
dieven werden door de politie naaar (de) gevangenis gebracht;
ik heb hen gezien; vele mannen, vrouwen en kinderen volgden
hen met de grootste belangstelling, alsof zij wilde dieren waren
geweest. 4. De werken van Dickens zijn beroemd geworden
door de groote kennis van het menschelijk hart, die zij op
elke bladzijde toonen. 5. In deze geschiedenissen zult gij de
levens vinden van de grootste veldheeren der (= van) oudheid;
hunne namen zijn bewaard geworden door verscheidene eeuwen
(heen). 6. Geef mij al wat gij hebt. Doet gij dat niet gaarne ?
7. Waarom verliest gij altijd de dingen, die u gegeven worden?
Hebt gij niet een zak, waarin gij ze kunt bewaren? 8. Hij
droomde, dat hij een paard bij den teugel leidde. 9. Ik hield
mijne belofte getrouwer dan gij; ik zond den man om zestien
minuten over zeven naar het station, maar er was niemand in
het gebouw, die hem de goederen kon geven.
waaischijnlijk probable; dak roof: wijk quarter; volkrijk populous;
dief thief; brengen to take^); politie po?ice (ice = is); gevangenis pWsore
belangstelling interest; dier animal; kennis knowledge; menschelijk
human; toonen to display; bladzijde par/e; leven life; seXAhew general;
oudheid antiquity; naam name; bewaren to preserve; verscheidene
several; bij by; teugel rein; belofte promise; getrouw faithfully; over
past; goederen goods.
22. (Herhaling).
1. De muziek wordt de taal der natuur genoemd. 2. Geloof
mij, de oprechtheid wini meer harten dan de valschheid.
8. Weinig menschen zijn beroemder dan Newton, de ontdekker
1) Brengen is öf to take (richting van den spreker af), öf to bring
(richting naar den spreker).