Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
vrienden. 2. De aangenaamste lessen zijn niet altijd de nut-
tigste , en de geleerdste mannen zijn niet altijd de gezelligste.
3, Het dunste postpapier is het lichtste, en de dikste owrjas
is de worwiste. 4. De dikste boomen hebben gewoonlijk de
zwaarste takken; de vlijtigste jongens hebben altijd de nauw-
keurigste thema's. 5. De gelukkigste paren zijn niet altijd de
rijkste, en de armste zijn niet altijd de ongelukkigste. 6. De
zekerste berichten ontvingen zij van de grootste kantoren.
7. Als gij eene grootere peer wenscht, moet gij uwe tante
vragen, die de grootste vruchten altijd (het) langst bewaart.
8. Een warmere kop [van] thee zou [aan] mij aangenamer
zijn; ik houd niet van koude dranken. Weet gij niet, dat de
warmste dranken (het) nadeeligst zijn voor de maag, dus
voor de gezondheid? Neen, ik kan het niet gelooven, ofschoon
de vertrouwdste man het mij zegt. 9. Hoe langer gij wacht,
hoe korter de tijd zal zijn, dien gij hebt, om uwen vriend
te bezoeken, die op een grooteren afstand van hier woont dan
mijn neef. 10. De gezondheid is te verkiezen boven rijkdommen.
dierbaar dear; geleerd learned; gezellig sociable; |iost— letter—; licht
light; dik thick, big; jascoaJ; boom tree; gewoonlijk usually; tak branch;
vlijtig industrious; nauwkeurig correct; thema exercise; paar couple;
zeker certain; berichten tidings; kantoor office; peer pear; vragen to dsk;
tante dunt; vrucht fruit; bewaren to keep; kop cup; koud cold; drank
beverage, drink; nadeelig voor injurious to; maag stomach; dus con-
sequently; gezondheid health; ofschoon lho{ugh); vertrouwd trustworthy ;
lioe . .. hoe the ... the; op al; afstand distance; te verkiezen preferable (to).
21. (Herhaling).
1. Gaat gij dezen avond naar den schouwburg? Neen, ik
denk, dat ik morgen zal gaan, omdat (er) morgen een van de
mooiste stukken wordt gegeven, dat men ooit zou kunnen zien.
2. Het is waarschijnlijk, dat er in deze buurt veel huizen
0*
1