Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
2. Welk een grootsch en verheven gezicht een onweder moge
aanbieden, de natuur is naar mijne meening (het) schoonst,
wanneer zij rustig is. 3. Ik heb misschien de halve wereld
rondgereisd, maar ik heb nergens zulk een gastvrij volk als
het Fransche gevonden. 4. Wat denkt gij? Dat ik het drie-
dubbele werk voor het dubbele geld wil doen? Ik ben niet
zulk een groote dwaas als gij denkt. 5. Eene te gestrenge straf
brengt niet die gunstige resultaXffo. voort, die vele menschen
er van schijnen te verwachten. 6. Dat is heel wat anders dan
u gezegd werd; in uwe plaats zou ik (het) den man ronduit
gevraagd hebben; u werd beloofd en verzekerd, dat gij te
beschikken hadt over de geschenken, en dat gij ze öf den
jongen óf het meisje mocht geven. 7. Ons werd toegestaan
de wandeling alléén te vervolgen, maar later werd ons ver-
boden , zonder gezelschap voort te gaan. 8. Gij hebt hem niet
gezien, en mijn vriend ook niet. 9. Nauwelijks had ik de
slechte zijde van zijn karakter gezien, of ik verfoeide den
man uit den grond van mijn hart. 10. Wist ik (had ik ge-
weten), dat mijn oom dezen avond zou komen, dan zou ik
al mijne vrienden uitnoodigen (hebben uitgenoodigd).
appel apple; nu now; verheven sublime; aanbieden to offer; naar......
meening in......opinion; rondreizen to travel over; nergens nowhere;
gastvrij hospitable; voortbrengen to produce; gunstig favorable; ver-
wachten to expect; ronduit frankly; beloven to promise; beschikken over
to dispose of; toestaan to allOV/; vervolgen to continue; wandeling waifc;
later afterwards; verbieden to forbid; voortgaan to go on; gezelschap
company; slecht bad; verfoeien to detest; grond bottom; hart heart;
avond evening; uitnoodigen to invite.
20.
(Adj. § I. 1—2. Rules for Spelling, 4.).
1. De grootste dwazen zijn de menschen, die niet willen
luisteren naar de wijste raadgevingen van hunne dierbaarste