Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
vóór (het) diner niet gezien hadden. 3. Weinig menschen geloo-
ven aan (= in) spoken, maar velen huiveren, nadat een goed
verteller al zijne talenten in de schemering heeft getoond. 4. De
steen, die op het graf van de beminde moeder werd gelegd,
was gehouwen [geworden] naar het model, gemaakt door een
der vrienden van de overledene. 5. Alle schepen waren ge-
laden, en of naar Amerika, of naar Indië bestemd. 6. Geen
ander van mijn geslacht, zeide hij, heeft ooit zulke diensten
bewezen aan het land zijner geboorte als mijn grootvader,
die gedurende meer dan veertig jaar de vertrouweling van
den ouden vorst was. 7. Elk mensch moet sterven, vroeger
of later; ongelukkig is de man, die nooit aan zijn dood denkt,
maar nog ongelukkiger is hij, die het leven vergeet door de
gedachte aan den dood. 8. Een paar werklieden zullen voldoende
zijn om het karwei in den tijd van eene week (gen.) te doen;
daarom is het niet noodig, (er) meer dan vier te zenden; ik
heb niet gaarne zooveel menschen in mijn huis.
ijzer iron; vonk spark; vlogen flew; smidse smithy; gingen went;
kijken lo look; de een each; Viijstaan to assist; gids guide; voornaamste
principal; merkwaardige reniArkable; gebouw building; ouderwetsch
antique (i = i); spook ghost; liuiveren to shudder; verteller story-teller;
schemering twilight; steen stone; graf grave; bemind beloved; overleden
deceSised; bestemd naar bound for; Indië India; geslacht race; (n)ooit
{n)ever; bewijzen to render; dienst service; geboorte birth; grootvader
grand—; vertrouweling confidant; vroeger sooner; gedachte aan thought
of; voldoende zijn to suffice; karwei job; noodig (noodzakelijk) necessary.
19.
(Lidw. § 3. 1; Subst. § 3. B. C.).
1. Gij hebt een even grooten appel gehad als deze jongens;
waarom zegt gij nu, dat uw appel kleiner was dan de hunne?
TEN liRUGGENCATE, Eng. uitspr. 4e druk. 6