Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
vn
zulk een eenvoudig schoolboekje niet in eene theorie van de wijze
van voortbrengen der klanken kon treden, spreekt wel vanzelf.
Alléén de praktijk was mijne leidsvrouw.
Dat er niet veel van mijn werkje zou terecht gekomen zijn,
ak ik niet uit de boeken van western, sweet, viktor, sievers,
etc. had geput, ik ben de eerste, het te erkennen. Het is mij
alléén om de methode te doen. Dankbaar ben ik ook voor het
vele. uitstekende, dat ik mocht vinden in Prof. Dr. j. beckerinq
viNCKERs' prachtig werk. Aan dezen geleerde komt de hooge eer
toe, dat hij zijne oudere en jongere collega's het eerst geleerd
heeft, de uitspraakleer als eene ivetenschap te bestudeeren. Exa-
minatoren en examinandi, leeraars en adspiranten, ze hebben aan
hem in dit opzicht alles te danken. Toen hij in 1875 zijn hoek
uitgaf, zag ieder onmiddelijk, welk een groot veld van studie
hier voor hem was geopend, maar tevens, hoe vast de hand was,
■met wier hulp hij dit zou betreden. Nu mogen (in 1886) de
klanken hier en daar anders zijn, dan in dat voortreffelijk werk
zijn opgegeven, wat nood? Niemand, die de uitspraak weten-
schappelijk wil behandelen, zal zonder schade het boek ongelezen
kunnen laten. Het werk heeft dan ook bijna geen ander gebrek
dan dit, dat het slechts het „Eerste Stuk" is van eene „Engelsche
Spraakkunst." Mogen wij spoedig de rest ontvangen! Wij zullen
dankbaar zijn.
En nu hoop ik, dat het boekje, hetwelk tevens een minimum
getal methodisch geordende oefeningen tot toepassing der Gram-
matica bevat, die in het voorjaar van 1886 bij denzelfden
uitgever verscheen^), zijn weg moge vinden! Welwillende aan-
merkingen zullen mij hoogst welkom zijn.
I.EKIJWARDEN , November 188ß. K. TEN BRUGGKNCATE.
') „De Hoofdzaken der EtigeUche fli-amiiiiitica", /' 0,75.