Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
kochten alles, wat hij noodig had, en voedden hem met de
heste dingen; eiken dag voelde hij, dat hij beter werd. 10. De
vijanden vloden naar het bosch; wij hoorden hnnne kanonnen
soms, maar zij hielden (zich) rustig gedurende den nacht.
11. Den volgenden morgen geleidde onze aanvoerder ons naar
hun kamp, dat wij spoedig veroverden.
schiilU guiW^); beleeiligen to insult; wie who; lijst frame; scliilderij
picture; mooi beautifully; zwaard s{w)ord; rusten to rest; vijand foe,
enemy; slag battle; eenmaal once; verschil difference; zoon son; sterven
to die; Heer Lord; vacantie holidays; neder douin; geschiedenis/iistory ;
naar to; noodig hebben to want; ding thing; beter better; bosch wood;
kanon 3««; soms sometimes; rustig guie/; gedurende rfKrin;;; volgend(en)
following; aanvoerder commander; kamp omp; veroveren to conquer.
11. (Als 10).
1. Eerst dacht ik, dat hij niet kon staan; hij leunde tegen
mij, alsof hij alle kracht verloren had, maar spoedig snelde
(= haastte) hij weg, en sprong over eene hooge heg, zoodat ik
hem niet kon volgen. 2. Hij liet zijn geld (na) aan de armen
van deze stad; van hem mag gezegd worden, dat hij handelde
en dacht als een deugdzaam man, 3. Wie heeft u het Grieksche
alphahet geleerd? 4. Wij lazen veel in de tweede klasse, maar
in de derde en de vijfde klasse hebben wij meer gelezen.
5. Ik zocht mijn paard te verkoopen, nadat het beslagen was
[geworden], m,aar niemand kocht het; ik had het bijna ver-
kocht aan een schurk, die mij vertelde, dat hij geld genoeg
had. 6. De schoorsteen werd vroeg in den ochtend geveegd;
de schoorsteenveger vertelde ons, dat hij een gat er in (= in
het) ontdekt had; als het stroo vuur gevat (= gevangen) had,
terwijl wij sliepen, waren wij misschien verbrand [geworden]
1) Schuld is öf guill en fault (Fr. faiite), öf debt (l-'i-. dette).