Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
■r
72
dikwijls benadeeld, dat ik u niet kan vertrouwen; ik wil u
niet gelooven, zelfs als gij zweert, dat gij mij niet wilt be-
driegen. 12. Hij werd op een stoel gezet, en daar kon hij
zitten, zoo lang [als] hij wilde.
glas glass; grond ground; winkel sftophaar/iair; kort s/io»-«; uitzien
to look; gelijk like; kogel ball; hoist breast; bloed ftioorf (oo = u); lastig
troublesome; zulk such; aantal number; bederven to spoil; maal time;
moeite, trouble; kous stocking ; armen poor; kleederen clothes; tegen
aga\nst; will will; bloem flower; moordenaar murderer; mes (k)mfe;
in into; zoo so; dikwijls often; vertrouwen to trust; zweren to swear;
stoel chair.
lÜ.
(Werkw. § 3. B. b en c; Lidw. § 3. 2).
1. Gebogen onder zijne schuld, zond hij den man een
brief, in welken hij zeide, dat hij niet bedoeld had hem te
beleedigen. 2. Wie heeft dit huis gebouwd? 3. Deze man
verguldde de oude lijst der schilderij zoo mooi, dat al mijne
vrienden dachten, dat ze (= het) nieuw was. 4. Hij gordde
zijn zwaard aan, legde zijne hand op zijn borst, en deed (=
maakte) ons zweren, dat wij niet zouden rusten, tot de vijand
den slag verloren had. 5. Leen ') mij vijftig gulden. Ik heb
ze niet. En als gij ze hadt? Dan zou ik ze u geven; ik leende
u zoo dikwijls geld, dat eenmaal meer of minder geen verschil
maakt. 6. De vader verscheurde zijne kleederen, en zeide:
ik heb mijn geliefden zoon verloren; laat mij sterven, Heer!
7. Waar hebt gij de vacantie doorgebracht? 8. Beroofd van
a.lles, smeekte hij mij, hem te helpen; hij knielde neder, en
vertelde mij en mijnen vrienden zijne geschiedenis. 9. De
soldaat werd adergelaten, want de doctor dacht, dat dit hem
kon redden; daarna werd hij naar ons huis gebracht; wij
1) Leenen is bf to lend to (fr. preter), óf to borrow from (fr. emprunter).