Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
koffie? 13. De dertigste [van] Februari is mijn verjaardag.
Hoe is dat mogelijk? Die maand heeft slechts 28, en in
schrikkeljaren slechts 29 dagen? Dat is waar; ik meen Januari.
tot (up)to; tellen to count; dan then; opnoemen to mention; aan at;
genoeg enough (= inBf); Karei V Charles the Fifth; uitroepen to pro-
claim; keizer emperor; Dultschland Germany; werd became; koning king;
regeeren to reign; woord word; minder less; spoedig soon; buurt neigh-
bourhood; Anarna after; guiéen guilder; voldoende su/ficieraï; zeMs, even;
nauwelijks hardly, scarcely; Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday
{= wenzdi), Thursday, Friday, Saturday; vraagstuk problem; hoofd-
stuk chapter; zenden to send; ons ounce; January, February, March,
May, June, July, August; verjaardag birthday; hoe how; schrikkel-
jaar leapyear.
9.
(Werkw. § 3. B. a).
1. Het glas zal bersten als hij het op den grond werpt; het
kostte in dien winkel meer dan vijf gulden vier jaar geleden.
2. Hij sneed mijn haar zoo kort, dat ik (er) uitzag gelijk een
muis of een rat. 3. De kogel heeft mijn vriend in de borst
getroffen; hij stortte zijn bloed voor zijn geliefd vaderland.
4. Ik wilde, dat gij mij bevrijddet van deze lastige insecten-,
zij verspreidden (zich) verleden jaar in zulk een aantal door
mijn huis, dat zij alles bedierven en vernielden. 5. Het is de
eerste maal, dat ik dit hoor; het kost niet veel moeite en
geld, om u van hen te bevrijden. 6. Zijne zuster breide in
(den) luinter kousen voor de armen, die geen goede kleederen
hadden. 7. Hij liet mij gaan, maar het geschiedde tegen zijn
wil. 8. Wij hebben de bloemen voor (=in) het venster gezet;
daar staan zij (omz.:) in de zon. 9. Hij werkte zoo hard, dat
hij zweette. 10. Als ik daar geweest was, zeide de moordenaar,
had ik mijn mes in hem gestooten. 11. Gij hebt mij zoo