Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
ongelukkig(en) nnhappij; redden to save; leiden to lead; door through
(ough = u); gevaar danger; weten of kennen to {k)now; vergeten to
forget; maand month (o = «); gebeurtenis evBnt; geschieden to happen;
zoo — als as — as; mogelijk possible; onderwijzer teacher; als if; nooit
never; ledig empty; zak bag; staan to stand; rechtop upright; wijze
wise; weinigen few; volgen to follow; ondervinding experience; houden
to keep'^); dwazen fools; andere other\ gemaakt made; juist true;
opmerking observation.
(Tehv. § 1—2; Lidvv. § 1).
1. Kunt gij tot veertig tellen? Doe het dan. 2. Kunt gij
de ranggetallen opnoemen? Ik kan u zeggen, hoe zij gevormd
worden. 3. Dertien mannen waren aan tafel, en er (= daar)
was slechts genoeg voor twaalf. 4. In 1519 werd Karei V
(omz.:) (tot) Keizer van Duitschland uitgeroepen. 5. In 1849
werd Willem de Derde (omz.:) Koning van Holland; in Mei
1889 had onze geliefde Koning veertig jaar (mv.) geregeerd.
6. Zeg in woorden: 5394782. 7. Vijftig is achttien meer dan 32,
en dertig minder dan 80. 8. Driehonderd twaalf soldaten deser-
teerden ; velen van hen werden weldra in de buurt gevonden,
en spoedig daarna opge/iang^en. 9. Honderd gulden[s] is (= zijn)
niet voldoende; zelfs duizend gulden zou nauwelijks genoeg zijn.
10. De tiende maand van het jaar is October; de eerste dag
der week is Zondag, de tweede Maandag, de derde Dinsdag,
de vierde Woensdag, de vijfde Donderdag, de zesde Vrijdag
en de zevende Zaterdag. 11. Het twintigste vraagstuk van het
achtste hoofdstuk is te moeilijk voor mij. 12. Wilt gij mij
derdehalf pond [van] thee zenden, en zevendehalf ons [van]
1) To keep beteekent behouden en bewaren; to hold beantwoordt aan
ons vasthouden en uithouden.