Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
aan by; kijken naar to look at; beeltenis picture; kunstenaar artist;
bijna almost; ongeloofelijk incredible; verslinden to devOlXr; vernielen
to destroy; gegeven given; uitstekend excellent; wet law; doen to do;
maken to make; machtig powerful; bezoeken to visit; meer dan more
than; vijand foe; op at; vee-tentoonstelling cattle-show; vet fat; zomer
summer; droog dry; gras grass; kon could; groeien to grow; tanden-
borstel tooth-brush; zacht soft; gegeten eaten; armer(e) poorer; kalkoen
turkey; betalen to pay for.
6. (Herhaling).
1. De soldaten zijn door het dorp gemarc/ieerd; de miUtaire
muziek weerklonk in de straten; wij zaten (pr. form) vóór het
venster, maar het was moeilijk voor ons, thuis te blijven.
2. Vele ossen en koeien werden ingescheept voor Amerika; de
kooplieden zijn blij, dat de bewoners van de nieuwe wereld
Hollandsche koeien boven die van andere landen verkiezen.
3. De klok was blijven stilstaan; ik wilde mijn oom bezoeken,
maar ik was te laat, want hij en de uwen waren uit. 4. Het
geld ontvangen hebbende, dat hij mij nog niet betaald had,
wenschte ik (omz.:) hem goeden dag, en bezocht mijne ouders,
die aan deze zijde van de stad wonen (= leven). 5. Al wat ik
zie is het mijne, zeide de man, die zijne oogen gesloten had.
6. Hunne vrienden schrijven eiken dag vele brieven naar ver-
schillende plaatsen; zij hebben eene groote zaak, die hun veel
geld verschaft. 7. Zij waren niet zoo dwaas geweest, als wij
ondersteld hadden; zij hadden de boeken besteld, maar de
boekhandelaar had het geld nog niet ontvangen. 8. Schrijf den
brief aan uwe moeder, en adresseer hem (= het) aan uwe zuster.
9. Waar trouwe liefde heerscht, geeft God (omz.:) zijn zegen.
soldaat soldier; dorp village; militaire military; weerklinken to resQ\Xnd;
zitten to sit; venster tomdow; moQ\\\]\i difficult; thuis a^/jome 1); koe cow;
inschepen to embark; Amerika America; koopman merchant; blij glad;
1) naar huis = home.