Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
veel much; gezien seen; geteekend drawn; land country; vele(n) many;
vroeger(e) former; beroemd famous; held hero; geschreven written; be-
wonderaar admirer; gelezen read (ea = e): begin beginning; einde end;
bakker baker; aan on; zijde side; st-^aat street; verkiezen boven to prefer
to; eigen own; veilig safe; vuur fire; veranderen to change; niets nothing;
aardappel potdito; kelder cellar; even—als as—as; verleden jaai- last year;
niet zoo—als not so—as; twee two (=tu); geleden agO; kunt of k\innen
can; ineenen to mean; zeggen (= zijne meening uiten) to say.
5.
(Subst. § 1. A. c. d. e. Voornw. § 3. 1. 2).
1. De mannen en vrouwen, die in de kerken waren, hadden
hunne kinderen aan hunne Aan(i[en], en keken naar de beelte-
nissen van de cherubs, die door groote kunstenaars geteekend
waren. 2. De muizen, die ik in mijn hnis heb, eten alles wat
zij vinden; het is bijna ongeloofelijk, wat zij verslinden en
vernielen, 3. Holland heeft groote staatslieden gehad, die aan
ons land de uitstekende wetten hebben gegeven, onder
welke wij nu leven. 4. De man, die zijn land bemint, zal
doen alles wat hij kan, (om) het groot en machtig te maken.
5. De Romeinen en de Noormannen hebben Engeland bezocht,
maar meer als vijanden dan als vrienden. 6. De ossen op de
veetentoonstelling waren niet zoo vet als verleden jaar; ik
geloof dat deze zomer te droog geweest is, zoodat het gras
niet kon groeien. 7. Deze tandenborstels zijn te zacht voor
mijne tanden; ik moet (er) twee hebben, die harder zijn.
8. Vette ganzen worden gegeten door de armere Engelsche
families, die vette kalkoenen niet kunnen betalen.
1) Onder is öf among (Fr. parmi), of under (Fr. sous).