Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
zon sun; schitterend hri{gh)t; frisch fresh; lezen to read; Duitsch(e)
German; mannen men; praten to talk; kinderen children; komen to
come; halen to fetch; schouwburg theatre; muziek music; geven to give;
verkiezen to like; nemen to take; koffie coffee; thee tea; leven to live;
lang long; goede jongen good boy; gelooven to believe; nooit never;
bedriegen to deceive.
4.
(Subst. § 1. A. a. b.; Voornw. § 1).
1. Ik zeg u, dat deze glazen en die borstels duurder zijn
dan die üesschen en inktkokers. 2. Vossen worden in ons land
gevonden; zij eten hazen en konijnen, of kippen en eenden.
3. Wij gelooven hem, wanneer hij ons verzekert, dat hij deze
tafels ontvangen heeft van zijn broeder, die hem zeer [veel]
liefheeft. 4. Gij hadt de gezichten van deze mannen gezien,
en zij hadden ze geteekend. 5. Vele kerken in ons land zijn
zeer schoon; velen van onze vroegere architectQn waren genieën.
6. De levens van die beroemde helden zijn geschreven geworden
door hunne bewonderaars, en wij hebben ze gelezen van *) (het)
begin tot (het) einde. 7. Deze brooden zijn van den bakker
aan deze zijde van de straat; ik verkies zijne brooden boven
die van mijn eigen vriend. 8. Het geld in de brandkasten
was veilig; het vuur heeft niets veranderd. 9. De aardappelen
zijn in de kelders; zij zijn even goed als verleden jaar. Ik
vind hen niet zoo goed als twee jaar geleden. Ik geloof,
dat gij niet kunt (omz.:) meenen wat gij zegt.
zeggen (= mededeelen) to teil; dnurdev da.n dearer than; flesch bottle;
inktkoker inkstand; gevonden found; eten to eat haas hare; konijn
cony (o = ou); kip hen; eend duck; verzekeren to assure; tafel table;
1) Van is of, wanneer er eene genitiefverhouding door wordt uitge-
drukt, en from in den zin van: van... af, van,*, weg.