Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VOORAF.
Reeds vóór de Heer c. heymax van Haarlem in Taalstudie
{VII, 1). 36) zijn warm pleidooi had gehouden ten gunste van
het aanleeren der Emjelsche uitspraak door middel van regels,
was ik begonnen met het volgende werkje, waarvan de uitgave
tot mijn leedwezen door omstandigheden buiten mijn wil is ver-
traagd geworden. Vooral twee der redenen, door den Heer h.
opgegeven, zijn klemmend: 1. Regels zijn noodzakelijk in de
schijnbare verwarring, die de leerling anders ontmoet; 2. Regels
alléén kunnen den leerling het zelfvertrouwen geven, dat hem in
de school des te spoediger tot eene juiste uitspraak brengt; zij
alléén kunnen hem na de schooljaren eene, met oneindige moeite
aangeleerde, juiste uitspraak doen behouden. De parrot-iiiethod
moge voor kleine kinderen goed zijn; voor oudere leerlingen,
vooral van onze gymnasia en H. B. S., is de regel meer ont-
wikkelend, en schenkt aan het ver sta,rul meer bevrediging.
De door mij gevolgde methode verschilt ten eenenmale van de
tot nu toe gehuldigde. In plaats dat ik iederen klinker met zijne
vier of vijf, ja nog meer, verschillende klanken heb behandeld,
hetgeen van den beginne af verwarring schept, hen ik, zoowel
voor de klinkers als voor de medeklinkers, tdtgegaan van de
klanken, die het Engelsch kent, onverschillig door ivelke letter
of letters ze worden voorgesteld. M. i. biedt eene dergelijke be-