Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
46
woorden op ate^ ute, ant, ent, arous, erous, orous: dominate, prosecute ^
éminent, dOminayit, oviparous, somniferous, mOnuynent, tyrannous.
Uitgezonderd (we nemen hier ook enkele tweelettergrepige op):
1. De klinkers a, e en o in de antepenultima zijn lang in de woorden^
wier beide laatste lettergrepen door de verbindingen ea, ei, eo, ia, ie,
io, iu nagenoeg samenvloeien: corpOreal, extraneous, appreciate, bar-
barian, contagion, theologian (Maar: theology, volgens C.) i)-
2. Agud (= eigiu), atheist, capable, favourite, flavorous, nature,
papacy, placable, savoury, vagrancy, met ei.
Decency, equinox, equable, evening, female, regency, vehement,
vehicle, met i.
Climate, irony, ivory, licence, pirate, piracy, primary, private.,
silence, met ai.
Motii^e, notice, protocol, met ou. Progress en process hebben ou of o.
b. Vóór medeklinker + ic{al), ety, + ity, H- efy, + ify: poBtiCy
extremity, ratify. De klem valt steeds vóór deze uitgangen.
Uitgezonderd:
\. Met anderen klem: Arithmetic (subst.; het adj. is arithmetic),
ikrsenic, catholic., heretic, Iwnatic, politics, rhetoric, splenetic.
2. Met langen klinker: to glorify, to notify, tyrannic.
C. In klassieke woorden met de volgende uitgangen: cracy, ferous,
/luous, gonal, gong, graphy, logy, loquy, mathy, meter, nomy, pathy,
parous, phagus, phony, scopy, strophy, tomy, vomous, vorous. De
klem ligt altijd vóór deze uitgangen.
B. Bijzondere Gevallen.
1. De a en o zijn kort onder den klem in de meeste Romaansche
tweelettergrepigen voor consonant + gesloten uitgang: valid, scholar.
Altijd is dit het geval voor consonant + a, e, i, o en de u van but.
2. De e is kort in hetzelfde geval, vooral voor v -f klinker: to merit,
desert, seven.
3. De i is kort in bijna alle woorden (dus zoowel Engelsche als
Romaansche), die in het geval van 1. verkeeren: livid, rigid, linen.
N.B. Op de in B. gegeven regels zijn nog al uitzonderingen, die
alléén de praktijk leert.
1) In companion is a kort, omdat de a, vóór de klinkerverbinding io,
slechts lang is vóór de consonanten s, c, z, g, t, dus slechts voor die
consonanten, welke met de volgende i een sisklank vormen: machination
(= makinexhn), donation, etc.
De e blijft kort in precious, special, discretion.
De O blijft kort in onion (= vnj'n), poniard (= ponjdd).